Aanvraag formulier Kei/ Stuur

Beschrijving: NBB_CMYK (printen)Aanvraagformulier Kei

 

 

 

Dit gedeelte wordt ingevuld door de vereniging.

Alle velden (ook de motivering) moeten verplicht worden ingevuld.

 

Kandidaat

 

Naam (+ alle voorletters)

 

Roepnaam

 

Adres

 

Postcode/Woonplaats

 

Geboortedatum

 

Lidnummer

 

 

 

Aanvrager

 

Naam vereniging

 

Verenigingsnummer

 

Gevestigd te

 

Naam contactpersoon

 

Telefoon contactpersoon

 

E-mail contactpersoon

 

Bezorgadres Kei

(alleen huisadres)

 

Inzenddatum aanvraag

 

 

 

Uitreiking

 

Datum uitreiking

 

Tijdstip uitreiking

 

Ter gelegenheid van

 

Locatie

 

Adres locatie

 

 

 

 

Checklist Voorwaarden (Verplicht invullen. Aankruisen wat van toepassing is)

 

 

Ja

Nee

Heeft de kandidaat minimaal 12 jaar werkzaamheden verricht?

 

 

Heeft de kandidaat meerdere werkzaamheden gedaan (minimaal 3)?

 

 

Zijn de werkzaamheden onbetaald?

 

 

Indien een van de vragen met “Nee” beantwoord is dan toelichten waarom de kandidaat toch in aanmerking voor een kei zou moeten komen

 

Bridgewerkzaamheden/activiteiten van de kandidaat (Verplicht invullen)

 

  • Kort de verschillende Bridgewerkzaamheden/activiteiten opsommen
  • Invullen in welke tijdsperiode de werkzaamheden zijn verricht

 

Van

 

Tot

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

Motivering aanvraag

 

-    Toelichting op de bridgewerkzaamheden/activiteiten (Verplicht invullen).

-    Eventuele aanvullende informatie over de kandidaat.

 

 

 

Na invulling van bovenstaand gedeelte dit formulier in zijn geheel mailen aan

de secretaris van uw district!

 

Het onderstaande gedeelte wordt ingevuld door het district.

 

 

 

Ja

Nee

Eén of meerdere leden van het districtsbestuur kennen de kandidaat

 

 

 

 

 

OPTIONEEL: Aanvulling op de aanvraag indien de kandidaat bekend is

 

 

 

Advies toekenning Kei (Verplicht invullen)

 

 

 

Naam district

 

Kei wordt uitgereikt door

 

Functie districtsbestuur

 

Doorstuurdatum aanvraag

 

 

 

 

Het volledig ingevuld formulier door het district te mailen aan