Notulen Districtraadsvergadering 25-10-2014

Notulen Districtsraad Vergadering

25-10-2014

 

Aanwezig: Schaarsbergen, de IJsselstreek, Interbridge, Rosendaelse B.C., Elster B.C., Cool Down, Varsseveld, Otterlo, de Witte Hinde, 3 Sans-Atout, Bridge 4-ever, Jump’85, de Honneur.

Afwezig met kennisgeving: Velpse B.C., A.B.C.Doetinchem, Lunterse B.C., A.B.C.Wageningen, Sans Fumeur, Velpse NRBC Doublet, Doesburg, Arnhem Kronenburg, Arnhem Noord, Berkel-Bridge, Aaltense B.C.

 

 1. Opening door vicevoorzitter.
 2. Mededeling en ingekomen stukken.

De vicevoorzitter  meldt dat de voorzitter om gezondheidsredenen helaas heeft moeten aftreden. Er wordt gezocht naar een nieuwe kandidaat. Suggesties vanuit de clubs zijn welkom. Tot zolang zal Ankie van Randeraat waarnemend voorzitter zijn.

Er zijn 11 berichten van verhindering binnengekomen.

 1. Notulen vergadering 28-3-2014

Bij punt 12. De Heer Vens, 3 Sans-Atout vraag hoe de individuele benadering van leden is geregeld? Berichten die voor individuele leden bestemd zijn kunnen naar het bondsbureau gestuurd worden, zij beschikken over alle e-mail adressen, en kunnen makkelijk grote aantallen mensen bereiken via de e-mail.

De notulen worden goedgekeurd.

 1. Wedstrijdzaken.
 • De DKL meldt dat er geen prangende zaken zijn.
 • Het wedstrijdregelement van de NBB is niet veranderd, dus hoefden ook wij geen wijzigingen door te voeren.
 1. Wedstrijdkalender.
 • Inschrijvingen lopen redelijk. Voor de viertallen 3 teams minder dan vorig jaar.
 • Senioren viertallen pas 2 aanmeldingen
 • Kaderdagen arbitrage waren een succes, worden geprolongeerd. Nog niet bekend waar en wanneer.
 • DKL vraagt zorgvuldig te zijn bij het invullen van het NBB nummer als U zich via mijn NBB aanmeldt voor wedstrijden.
 • V.d. Akker, IJsselstreek,  vraagt hoe je bij viertallen ook weer iemand uit kan schrijven. Is niet zelf te wijzigen, moet via de Bridgebond.
 • Gerard Mulder, Witte Hinde, vraagt wat de play offs bij het viertallen inhouden?.  Is alleen bij de tweede klasse, omdat er maar 11 teams hadden ingeschreven 6 teams per groep is een minimum, maar 11 teams
 • in een groep is erg veel. Daarom spelen teams een halve competitie, daarna indelen op sterkte.
 • Christa de Rooij, Otterlo, vindt de datum van 6 december niet handig gekozen. Data zijn in de maart vergadering al geaccordeerd, nu niets meer aan te veranderen.
 1. Cursus kalender.

Vorig jaar CLA cursus zeer succesvol. 48 deelnemers, moest gesplitst worden. Joop Kalsbeek en Ditta Kelder, die de cursus vele jaren gegeven hebben, stoppen ermee. Er zijn waardige opvolgers gevonden in Christa de Rooy en Roelof Santing. Er zijn voor dit jaar al 18 aanmeldingen voor de CLA cursus. De CLB cursus is nog niet vol, maar gaat zeker door.

De NBBR cursus wordt heel kleinschalig op aanvraag gegeven. U kunt bellen of mailen met Rigtje Roelofs om een afspraak te maken.

 1. Onderwijszaken.
 • Er zijn kaderdagen voor bridgedocenten geweest, samen met de districten Twente en IJsselstreek. 9 Docenten uit ons district hebben deel genomen.
 • De inschrijvingen voor de cursussen spelpeilverbetering welke enige tijd geleden zijn aangeboden zijn heel wisselend. Alle leden zijn individueel benaderd, en ook de clubbesturen hebben een mail gekregen met de vraag deze cursussen onder de aandacht van de leden te brengen. Na sluiting van de inschrijftermijn zal gekeken worden welke cursus door kan gaan, en waar groepen mogelijk kunnen worden samengevoegd.
 1. Regio Bijeenkomsten

Hier worden thema’s besproken die alle clubs raken. Vergrijzing, teruglopend ledental etc. Niet altijd een grote opkomst, toch nuttig om clubs die vlak bij elkaar spelen met elkaar in contact te brengen voor mogelijke gezamenlijke oplossingen voor hun problemen.

 1. Bridgecongres.

Dit jaar in Papendal, dus goed toegankelijk voor ons district. Het is de jaarvergadering van de Nederlandse Bridge Bond. Maar er zijn ook allerlei workshops. Heeft U vragen over het financiële beleid, dan is er voorafgaand aan de vergadering een vragenuurtje

 1. Begroting 2015
 • De kosten van de wedstrijden zijn voor het eerst in vele jaren wat verhoogd, omdat de zaalhuur omhoog is gegaan. De nieuwe tarieven gaan pas in voor het seizoen 2015-2016. De tarieven zijn per paar/viertal/team.
 • District Beker Toernooi gaat weer door, ditmaal zonder de subsidie van de NBB.
 • De CLA en CLB cursus zijn voor het district budget neutraal. De NBB past tekorten aan, en strijkt het overschot op. Tanja Rueck, Bridge 4-Ever zegt dat clubs hun leden kunnen stimuleren de cursus te volgen door het cursusgeld te betalen, of terug te betalen na het halen van het examen.
 1. Bestuur

Ronald Versteeg, DKL en Roelof Santing, onderwijsadviseur moeten beide statutair aftreden, maar zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen, dus beiden worden bij acclamatie weer benoemd voor een nieuwe periode.

De voorzitter is om gezondheidsreden afgetreden, wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter.

 1. Rondvraag
 • Henny Koelewijn, de Honneur, vraagt of het district een financiële bijdrage kan leveren aan de bridgedrive die zij organiseren t.b.v. Unicef. Het district kan een bijdrage leveren aan de promotie door de drive op de website te plaatsen, maar kan geen financiële bijdrage leveren. Daarvoor worden er te veel goede doelen drives in het district georganiseerd.
 • Harry Vens, 3 Sans-Atout vraagt of het convenant wat het district heeft gesloten met de Bridgebond openbaar gemaakt kan worden.. De definitieve tekst is er nog niet. Als deze er is, zal het op de website worden gepubliceerd. Op basis van het convenant wordt de retributie van de NBB naar het district vastgesteld.
 • Christa de Rooij wijst nogmaals op de toekomstdrive. Het is een drive voor beginnende bridgers. Vooral de docenten moeten benaderd worden om hun leerlingen aan te melden.
 1. Om 12.15 sluit de waarnemend voorzitter de vergadering.

Er zijn 8 paren voor het spelen van de Waanders trofee. Deze wordt gewonnen door Evert en Truus van Valkengoed.