Gemengde Paren seizoen 2020

Speellocatie: Bridgehome Leidschenhage, Dobbelaan 1, Leidschenhage
Deelname: NBB leden uit het district (dus ook individuele)
Speeldata: 1 maart (aanvang 10.30 uur, twee zittingen)

Kosten:

 

 

€ 9,-- per paar (aan de zaal € 10,--), over te maken op NL29 INGB 0000 4223 21 t.n.v. district Den Haag NBB, onder vermelding van namen spelers en de NBB lidnummers. Lunch voor eigen rekening.

Prijzen:

 

 

In natura en de winnaar mag op kosten van de Bridgebond deelnemen aan de landelijke wedstrijd. Daarnaast is het mogelijk (wordt door de TC bepaald) om een paar af te vaardigen op kosten van het district.
Opzet: topintegraal over twee zittingen

Inschrijven:

uiterlijk 25 februari via Mijn NBB of per mail bij de DKL Paren Erik van Egmond.

AVG:

inschrijven is akkoord gaan met het privacy beleid van de NBB en het district