ALV en financiele stukken

Eerstvolgende ALV staat gepland voor 8 juni 2019. De aangesloten verenigingen krijgen uiterlijk vier weken voor de ALV de concept agenda. Uiterlijk twee weken voor de ALV (artikel 9 lid 1 statuten) wordt de agenda met de bijbehorende stukken naar de verenigingen gestuurd. Onderstaand linken naar de diverse ALV gerelateerde stukken van het district (allen in pdf formaat).

 

 

Jaar financiele stukken ALV notulen
2019/2020 begroting, balans V&W, kalender juni 2019 (agenda)
2018/2019 begroting, balans V&W, kalender, jaarverslag juni 2018 (agenda)
2017/2018 begroting, balans V&W, verslag kascommissie, kalender juni 2017 (agenda)
2016/2017 begroting, balans V&W, verslag kascommissie, kalender juni 2016 (agenda)
2015/2016 begroting, balans V&W, verslag kascommissie, kalender mei 2015
2014/2015 begroting, balans V&W, verslag kas commissie (jpg)  mei 2014
2013/2014 begroting, balans V&W, verslag kas commissie mei 2013
2012/2013 begroting, balans V&W juni 2012
2011/2012 begroting (toelichting), balans V&W (toelichting) aug 2011
2010/2011 begroting, balans V&W mei 2010
2009/2010 begroting (toelichting, discussiestuk), balans V&W mei nov 2009
2008/2009 begroting, balans V&W mei nov 2008
2007/2008 begroting, balans V&W apr nov 2007

 

N.B.: in de ALV van 31 mei 2013 is goedgekeurd dat het boekjaar van het district gelijk getrokken werd met het verenigingsjaar (1 augustus-31 juli). Dit in tegenstelling van artikel 14.1 van de statuten, waarin staat dat het boekjaar gelijk is met het kalenderjaar.