Welkom op onze website.

***

Wij spelen bridge op woensdagavond in de
Open Hof in Ede. Bij de Open Hof is voldoende
parkeerruimte. We beginnen om 19:30 uur en  zijn
ongeveer
22.45 uur klaar met bridgen.
We  bridgen meestal in 2
lijnen van 14 of 16 paren.  
De uitslag is kort na het bridgen 
 bekend.
De uitslag wordt ook op internet gepubliceerd.
***
In één seizoen spelen we een parencompetitie  in twee lijnen
volgens het rankingsysteem.
In de mei competitie spelen we 4 of 5 zittingen.
***
Met Kerst en Pasen organiseren we een  feestelijke drive.
***
Onze bridgeclub heeft ca. 60 leden en is  aangesloten bij de
Nederlandse Bridge Bond.
Voor het lidmaatschap van onze club betaalt u  een
contributie  van € 76.-- per jaar.
Bent u lid van meerdere,  bij de bond  aangesloten
 verenigingen, dan betaalt u € 67.-- per jaar.
Nieuwe leden betalen een inschrijfgeld van € 10.-
Bank: Penningmeester bridgeclub Essenburg: NL72RABO0143547313.
***
Als u meer informatie wilt over onze club, dan kunt u
contact opnemen met de secretaris, tel. 0318-634869