Contributie

Contributie, speelt u één avond op de bridgeclub Almere*   € 75,00

Contributie, speelt u twee avonden op de bridgeclub Almere*   € 135,00

Contributie, voor een derde speelmoment € 195,00

Banknummer IBAN: NL22INGB0003530909

 

* In de jaarlijkse contributie is de bijdrage van BCA aan de Nederlandse Brigdebond verdisconteerd.